Öğrenci Girişi
 Öğrenci No:  
 Şifre:  
   

Şifremi Unuttum!

Üye Ol...
 

 
 
                                  Tıbbi Sekreterlik

       Yeni bir Meslek Edinmek ve Sağlık Kurumlarında aranan eleman olmak istiyorsanız işte size fırsat. Tıbbi Sekreterlik Kursu (Ayaktan Hasta Kabulü, Yatan Hasta Kabulü, Poliklinik, Acil, İstatistik, Arşiv, Satınalma, Ambar ve Ayniyat, Eczane, Servis) konularını başarı ile tamamlayan ve Sertifikasını alan kişi muayenehanelerde, polikliniklerde veya hastanelerde tıp sekreteri olarak çalışabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıbbi Sekreterlik Eğitim Programının İçeriği

     TIP SEKRETERLİĞİNE GİRİŞ

 • Tıp Sekreterliğinin Tanımı

 • Sekreterlik Çeşitleri

 • Tıbbi Sekreterin Görevleri

 • Sekreterin Bilgi Ve Beceri Düzeyi İle İlgili Özellikleri

 • Sekreterin Diğer Özellikleri

 • Genel Olarak Sekreterlik Hizmetleri

 • Sekreterlikte İletişim Ve Telefon Konuşmalarında Dikkat Edilecek Hususlar

     YAZIŞMA KURALLARI

 • Dilekçe

 • Kurum İçi Yazışmalar

 • Kurumlar Arası Yazışmalar

 • Raporlar

 • Tutanaklar

     ARŞİVLEME VE DOSYALAMA

 • Hasta Dosyaları Arşivi

 • Arşivin Yapı Ve Özellikleri

 • Hasta Dosyaları Arşivinin Yönetim Ve Organizasyonu

 • Diğer Ünitelerle Fonksiyonel İlişkileri

 • Hasta Dosyaları Arşivi Komitesi

 • Tıbbi Dokümanların Ve Hasta Dosyalarının Hukuki Durumu

 • Arşivleme Araçları

 • Hasta Dosyalarının Önemi

 • Hasta Dosyalarının Düzenlemesi Ve Kapsamı

 • Hasta Dosyalarının Oluşturan Formlar

 • Hasta Dosyalarının Numaralandırılması Ve Sıralanması

 • Hasta İndeks Kartlarının Düzenlenmesi

 • Hastalık Ve Ameliyat İndeksleri

 • Hastalık Ve Ameliyat İndekslerinin Kullanım Amaçları

 • Hastalık Ve Ameliyat İndekslerinin İçeriği

       TIBBİ TERMİNOLOJİ

 • Temel Tanım

 • İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım Ve Terimler

 • Sinir Sistemi Ve Terimleri

 • Endokrin Sistem Terimleri

 • Hareket Sistemi Terimleri

 • Kan Ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Terimler

 • Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler

 • Solunum Sistemine İlişkin Anatomik Terimler

 • Sindirim Sistemine ilişkin Terimler

 • Üriner Sisteme İlişkin Terimler

 • Genital Sisteme İlişkin Terimler

 • Göze İlişkin Terimler

 • Kulağa İlişkin Terimler

 • Deriye İlişkin Terimler

        SAĞLIK KURUMLARININ TANIMI VE ÇEŞİTLERİ

 • Koruyucu Sağlık Hizmetleri

 • Tedavi Hizmetleri

 • Rehabilitasyon Hizmetleri

 • Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri

 • Hastanelerin Tanımı Ve Türleri  gibi konuları içermektedir.

       Tıbbi Sekreterlik Eğitimi Alan Öğrenciler

 • Sağlık kuruluşlarının arşiv, hasta kabul bölümlerinde

 • Poliklinik ve klinik sekreterliklerinde

 • Sağlık Kuruluşlarında ve merkezlerinde

 • Hekim muayenehanelerinde

 • Tıbbi Sekreterler Genel Sekreterlik Bilgileride aldığı için,

 • Kamu Kuruluşlarında ve Özel Kuruluşlarda iş Bulma imkanları bulunmaktadır.